Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zakres działalności

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI :
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jaworznie jest jednostką administracji rządowej, która funkcjonuje
w oparciu o przepisy Prawa Budowlanego ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm. ) oraz w oparciu o ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 1998 r. Nr 91, poz. 577)

GŁÓWNE ZADANIA DO REALIZACJI :

Do właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jako organu nadzoru budowlanego I instancji należą kompetencje i zadania w zakresie :
1. przyjmowania zawiadomień o terminie rozpoczęcia budowy,
2. przyjmowania zawiadomień o terminie zakończenia budowy,
3. przyjmowania zawiadomień o zmianie kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta sprawującego nadzór autorski,
4. przeprowadzania kontroli obiektu budowlanego lub jego części,
5. kontrola utrzymania obiektu budowlanego,
6. prowadzenie postępowań wyjaśniających i składanie wniosków o ukaranie z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie,
7. prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie postanowień i decyzji w sprawach:
1) samowoli budowlanej i użytkowej - budowa, rozbiórka, wykonanie robót budowlanych, zmiana sposobu użytkowania bez pozwolenia właściwego organu - ich likwidacja i legalizacja,
2) robót budowlanych wykonywanych bez pozwolenia na budowę lub niezgodnie z pozwoleniem lub przepisami, oraz przy naruszeniu przepisów ochrony środowiska,
3) rozbiórki obiektu nieużytkowanego lub niewykończonego i nienadającego się do odbudowy, remontu
lub wykończenia,
4) katastrof budowlanych, opróżnienia budynku grożącego bezpośrednio zawaleniem,
5) usunięcia istniejącego w obiekcie budowlanym zagrożenia,
6) usunięcia stwierdzonych w obiekcie budowlanym nieprawidłowości oraz doprowadzenia do zgodności
z obowiązującymi przepisami,
7) oceny wykonywanych odstępstw od warunków pozwolenia na budowę, nakładanie kar za niezgodne
z pozwoleniem wykonanie robót budowlanych,
8) pozwoleń na użytkowanie,
8. prowadzenie ewidencji :
1) decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym,
2) decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z tym projektem,
3) postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego,
4) rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych.

WNIOSKI I SKARGI – przyjmowane są na piśmie z  informacjami o adresie i właścicielu obiektu wymagającego skontrolowania oraz danych wnioskodawcy.


DO POBRANIA WZORY DRUKÓW W ZAKRESIE PRAWA BUDOWLANEGO
w kancelarii Inspektoratu lub z załącznika niniejszej informacji:
1. zgłoszenie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
2. zgłoszenie o przystąpieniu do prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest,
3. oświadczenie kierownika budowy (inspektora nadzoru budowlanego) o podjęciu obowiązków,
4. zawiadomienie o zakończeniu budowy – robót budowlanych,
5. wniosek o pozwolenie na użytkowanie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Guja 07-03-2011 14:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-03-2011
Ostatnia aktualizacja: Alicja Guja 07-03-2011 14:30